Begrip, van de dag (149) Herkenbare misdaad

 

 

 

HERKENBARE MISDAAD

 

Afgelopen donderdag werd Nederland opgeschrikt door een vechtpartij tussen twee motorbendes. In het Van der Valk-Hotel te Rotterdam bewezen leden van de Hells Angels en de Mongols dat de twee jongensclubs rivaliserende opvattingen hadden. Waarover is mij als argeloze lezer niet duidelijk, maar berichten hebben het over marktaandelen in drugshandel en prostitutie. Het toch al geplaagde Ministerie van Justitie, met Van der Steur voorop, heeft er weer een hoofdpijndossier bij. Onze staatssecretaris belooft motorbendes hard aan te gaan pakken en dan weten we dat de daad bij het woord gevoegd gaat worden. Trouwens de Mongols kende ik niet en is in Nederland verboden, maar mogelijk dat deze club vanuit Duitsland opereerde.

Wat mij vooral altijd opvalt bij motorclubs is hun opvallende herkenbaarheid in relatie tot vermeende onderwereldpraktijken. Als je dan toch zaken doet die het daglicht niet kunnen verdragen, waarom doe je dat niet onherkenbaar? Het volgen van jongensclubs die boze dingen doen, moet volgens mij niet zo moeilijk zijn. Zouden andere clubjes dat ook hebben? De mocro-maffia met hippe brommertjes, vastgoedmakelaars met foute hummers, niet deugende boerenzonen met oude Golfjes GTI en jihadisten op kamelen. Voor justitie dus gewoon het spoor der herkenbaarheid volgen.

Eén (jongens)club heeft de herkenbaarheid tot op heden heel goed weten te ontlopen lezen we nu uit de Panama-Papers. Een wereldwijd vertakte bende van legale wereldleiders, CEO’s en andere kapitaalkrachtigen wist op magistrale wijze geldstromen op gang te brengen om belasting te ontduiken. In het jargon heet het trouwens niet belastingontduiking maar belastingontwijking want het was ook nog legaal. Legaal omdat die zelfde wereldelite de regels zelf heeft opgesteld en de mogelijkheden gecreëerd. Dat is nog eens een vermenging van de boven- en onderwereld. Dit is geen kwestie van hoe de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Het is vooral een uiting van hoe de onderwereld een metamorfose ondergaat en zich presenteert als bovenwereld. Kom daar maar eens mee aan bij Henk en Ingrid, als ze al weten waar Panama ligt. Je zou haast zeggen dat iedereen die een stropdas draagt net zo herkenbaar is voor foute zaken dan iemand die een Harley-Davidson tussen zijn benen heeft.

Kakelkrant van Sprakeloos 55: Mark Rutte lijkt op Yup van ’t Hek

Hoe gaat die ook al weer, die volkswijsheid tevens marketingregel: Een reputatie opbouwen kost tijd, afbreken is zo gebeurd. Het Heineken-concern kent de inktzwarte waarheid van dit gezegde. Er zullen ongetwijfeld miljoenen besteed zijn om een alcoholvrij-biertje in de markt te zetten toentertijd en slechts 1 lolbroek op nieuwjaarsavond maakt een grapje. Buckler is erdoor uit de markt geprezen. Et l’hisoire se répète, iedere keer maar weer op alle terreinen.

Bijvoorbeeld de imagoschade die Geert Wilders denkt te moeten aanbrengen om de Oost-Europeanen en dan met name de Polen te treiteren. Het is rond stuitend en dom, maar daarmee ìs er nog niet meteen imagoschade aan de BV Nederland. Ook Polen, Roemenen en Tsjechen begrijpen heus wel dat ieder land zijn gekken herbergt en bij ons heet ie toevallig ome Geert. So far, so good. Maar als het hoogste gezag, na de koningin, onze hofharlekijn Mark Rutte niet meer kan doen dan dom lachen, ontkennen en wegwuiven, dan begint er imagoschade te ontstaan.

Nederland mag dan af en toe aanschuiven bij de G20, maar is dat ook niet mede dankzij de Turken, Marokkanen en meer recent de Polen? Wij hebben de afgelopen decennia blijkbaar meer werk kunnen genereren dan wij als Nederlanders alleen klaar konden krijgen. Fijn dat er dus mensen zijn die onze economie helpen. Ik begrijp heus wel dat er sprake is van een win-win situatie, want ook de Poolse arbeiders in de kassen en de bouw zijn niet gek en werken niet voor niets heel hard. Het in standhouden van goede arbeidsverhoudingen met onze fellow-Europeanen is daarom erg belangrijk. Ik denk daarbij in eerste instantie nog niet eens aan ethische bezwaren tegen de carnavalskolder die Geert Wilders uitbraakt. Het is vooral de economische schade die kan ontstaan.

Geert Wilders mag dan treiteren en zuigen voor eigen gewin om te kijken of Henk en Ingrid er nog intrappen. Misschien lukt het hem weer voor even. Het is vooral Mark Rutte en zijn kabinetskliek die Nederland imagoschade bezorgen door niet te re(a)geren. Als we niet uitkijken zal het Nederland met Rutte vergaan zo als Buckler. En Mark Rutte? Die kunnen we de grote Yup-award gaan geven. En met een Yup-award op zak liggen de Europese baantjes in de toekomst niet voor het oprapen, ook niet voor Mark Rutte.

Kakelkrant van Sprakeloos 54: De Berg van Heni

Het begint over te hellen, de berg van HENI. Door toedoen van Geert Wilders, of eigenlijk door niets te doen voor Henk en Ingrid. De monopoly-positie van onze nationale onvrede ligt niet meer alleen bij de PVV. Het was natuurlijk belachelijk dat Geert Wilders het alleenrecht op nationaal gemopper binnen leek te hebben. Aan de ene kant is dat natuurlijk de schuld van alle andere politieke partijen die de ontevredenheid in hoge mate veronachtzaamden. Maar ook Henk en Ingrid zelf dachten met de snelle, simpele en leugenachtige oplossingen van Wilders garen te spinnen. Inmiddels weten ze wat het gedoogmonster van Wilders waard is.

Maar de berg van onvrede (HenkENIngrid=Heni) blijft gewoon aanwezig, of wordt misschien nog wel erger door uitstel van maatregelen om de onvrede op te lossen. Henk en Ingrid zijn misschien nog bozer op de politiek omdat de engel van waarden, normen en plat taalgebruik de lamme(CDA) en de blinde(VVD) blijft helpen. En zoals genoegzaam bekend, kabinet Rutte weet helemaal niets binnen te slepen voor Henk en Ingrid, hooguit wat stoere taal over moslims en Mauro’s. Daar worden Henk en Ingrid dus niet gelukkig van.

Dat zien nu ook Henk en Ingrid en ze stappen massaal over naar de SP van Emiel Roemer, ook een tegenpartij. Maar ere wie ere toekomt, wel een tegenpartij met een consistente lijn en oplossingsgerichtheid. Over de smaak van de oplossing kunnen de meningen uiteraard verschillend zijn. Ieder zijn meug. Dat Emiel en de zijnen ook voor Henk en Ingrid kiezen en niet solidair zijn met allerlei soortgenoten in Griekenland, Spanje en Italië is hun goed recht. Tien jaar geleden vervaagde het rood al buiten de landsgrenzen. Dus zeg niet dat ze het niet gezegd hebben.

Ene Pechtold van het voorheen redelijke alternatief roept in één keer dat de massale overgang van Henk en Ingrid naar het socialisme een veel groter gevaar is dan de volksmennerij van Geert Wilders. ,,Wat is dat voor een kwalijke oprisping, Alexander?” Het is gewoon democratie hoor en de onvrede is alom aanwezig. Zolang het redelijk alternatief geen alternatief is voor Henk en Ingrid met hun onvrede verplaatsen ze gewoon de Berg van Heni van Geert naar Emiel.

Of is het misschien dat D66 geen academische actie meer kan voeren tegen de PVV. Dat leverde geen windeieren op, zo blijkt keer op keer uit de opiniepeilingen. Die melkkoe lijkt te verdampen, dus we gaan maar anti-socialistische prietpraat uitslaan. ,,Nee, Alexander, dat kun je beter, veel beter. Bedenk maar alternatieven om de berg van onvrede van Henk en Ingrid te pareren. Henk en Ingrid bepalen wel of het redelijk is.

Kakelkrant van Sprakeloos 32: Koppesneller en IJzervreter

TOT NADER ORDER BLIJFT DIT ARTIKEL ACTUEEL, DINSDAG 1 NOVEMBER 2011 d-DAY? DAN KAN RECTIFICATIE PLAATSVINDEN.

Iedereen met slechts een beetje verstand van de christelijke historie weet het, discussies over geloofszaken zijn heilloos. Interpretaties hebben alleen maar tot scheuringen geleid, te beginnen tussen de Roomse moederkerk en het protestantisme, om nog maar niet te spreken over de lappendeken van protestantse geloven. In dat woud van christenen was er blijkbaar toch een gemeenschappelijke deler die christelijke politiek mogelijk maakte, het bestaansrecht van het CDA, of beter gezegd dat was het bestaansrecht van het CDA.

Hoewel het voor mij als betrekkelijke leek ook moeilijk is om het christelijke geloof samen te vatten, zou ik dat willen doen met de woorden ‘medemenselijkheid, mededogen en waardigheid’. En natuurlijk kan ik niet in de harten, hoofden, of zo u wilt zielen, van de CDAers kijken wat hen bewogen heeft om met de PVV te gaan samenwerken. Ik snap het niet, maar er zullen ongetwijfeld sterke (politieke) machtsstrategieën aan ten grondslag hebben gelegen waarvoor de christelijke waarden en normen hebben moeten wijken.

In die christelijke machtstroom waren een aantal dissidenten (Ab Klink bijvoorbeeld) die hun twijfels uiteindelijk omzette in daden. Ze vertrokken, terecht, met in achtneming van de medemenselijkheid, het mededogen en de waardigheid. Twee anderen, de Kamerleden Koppejan en Ferrier, speelden de dissident, maar legde het af tegen de machtspolitici. Ondanks hun belofte dat ze als kritisch Kamerlid “Geert Wilders zullen ontmaskeren” is het er niet van gekomen. Dat weten we sinds vandaag.

 

Ad Koppejan en Kathleen Ferrier zijn verworden tot ‘koppesneller en ijzervreter’ in de zaak Mauro. Een grote bek, maar geen daden en zeker geen consequenties trekken uit hun huichelachtige woorden. Want wat is nog erger dan een stelletje CDA lamzakken die achter Geert Wilders kwijlen en hem consequent lippendienst bewijzen? Nou? Wel, dat zijn mensen die de dissident spelen, maar ondertussen hetzelfde gedrag vertonen. Zij hebben zich laten meesleuren door de Haagse werkelijkheid.

 

Haagse Werkelijkheid, was dat niet hetgeen Geert Wilders en zijn PVV zo verfoeiden? Zij zijn inmiddels de vleesgeworden Haagse werkelijkheid geworden. Een werkelijkheid die de meeste mensen niet meer snappen. En die Haagse werkelijkheid is nog zompiger en troebeler dan het ooit geweest is. Zij hebben het CDA en de VVD al meegetrokken. Mauro wordt geslachtofferd. Wanneer zien Henk en Ingrid het?

Koppesneller en IJzervreter, geen respect voor dit stel.

 

Kakelkrant van Sprakeloos 18: Volkskrant de VVD van de media?

 

Twijfels bij mijn ochtendkrantje heb ik al langer, maar macht der gewoonte alsmede een zekere loyaliteit zorgen voor de jaarlijkse donatie aan de Volkskrant. Ik krijg daarvoor iedere ochtend een papieren versie van de krant in de bus. Gisteren fronste ik mijn wenkbrauwen bij een citaat van een Brusselse diplomaat die zou hebben gesproken over kut-Grieken en lamlendigheid. Nu kan ik dit nog scharen onder nieuwsgaring, maar het populistische karakter van de berichtgeving is evident. Hedenochtend las ik het artikel op de voorpagina met als kop: “Grieks bankroet is plots taboe af.” Nu ga ik niet over de taboes op economisch gebied. Verder schaar ik met achter Nellie Kroes die oproept te stoppen met roeptoeteren over de Euro en Griekenland, want als nota bene de beste (vrouwelijke) premier die Nederland nooit gekregen heeft het allemaal niet meer begrijpt, dan staak ik ook iedere moeite mij de materie meester te maken.

Wat mij verbaasde is de teneur van het artikel, ik heb het meerdere keren gelezen en ik ontkom niet aan de indruk dat Geert Wilders als een groot economisch visionair wordt afgeschilderd. De PVV wilde van meet af aan de Grieken eruit gooien, zonder zich verder te bekommeren over de gevolgen voor de Grieken, voor de rest van Europa en ook niet voor Henk en Ingrid. De politieke onwil, de weerbarstigheid van de economische materie en de ingebakken weeffouten in de EU hebben gezorgd voor een impasse en mogelijk dus het ongewenste bankroet voor Griekenland. Vanuit het benepen anti-Europese standpunt van de PVV begrijp ik de opstelling van Wilders heel goed. De voorpagina van de Volkskrant kan ik echter niet duiden.

 

Waarom? Zijn de toekomstperspectieven van de Volkskrant zo slecht, dat ze de concurrentie aan willen gaan met De Telegraaf, moeten Henk en Ingrid nu worden overtuigd met De Volkskrant. Of is het zinloze beuken van de rechtse propaganda dat De Volkskrant van de Linksche Kerk is de redactie te veel geworden? Dit alles onder het motto: If you can’t beat them, join them’. Ik hoop van niet, want dan moet ik mijn krantje echt vaarwel gaan zeggen, want met deze onzin wil ik ’s morgens in mijn eigen huis niet geconfronteerd worden. De Volkskrant lijkt wel de VVD van de media te worden, die hun liberale standpunt ook bij de vuilnis hebben gegooid om zich te warmen aan de potentiële Henk en Ingrids. Dat is toch niet nodig, over een paar jaar is de onzinnigheid van het populisme hopelijk weg. In Noorwegen en Denemarken zijn de eerste signalen al in die richting. Ook in Nederland is de houdbaarheid van het gedoogmonster niet oneindig, maar ik hoop dat dit wel geldt voor De Volkskrant.

Kakelkrant van Sprakeloos 7: Financiële Heilige Geest waart over Europa.

 

De kakelkrant van gisteren, was goedkoop, ik geef het toe. De inhoud was niet slechter dan normaal, ook niet beter. Maar na een kleine ergernis over twittergedrag, moest ik mijn kakelkrant even lanceren. Hoe doe je dat? Door een goedkope titel, verbinden aan het onderwerp. De vrouw met de drie borsten staat garant voor meer hits en omdat ik ook geen heilige ben, heb ik me even laten verleiden. Ik had de geest, zullen we maar zeggen en dat leverde een verdubbeling van het reguliere aantal hits op. Het zegt wat over mij, maar ook over de lezer. Misschien u wel?

Vandaag heb ik de geest wat minder. Ik was aan het denken over de Eurocrisis, de economische crisis en de europese politieke crisis. Volgens mij heb ik de oplossing. Het is zo eenvoudig, dat ik mijn eigen bedenksels niet kan geloven. Ik zal het proberen stapsgewijs aan u voorleggen.

  1. We hebben 500 miljoen inwoners in de EU, dat is een half miljard. Al die mensen, althans de meesten, tenzij je tot de happy few van de Berlosconi’s en Sarkozy’s behoort, krijgen sowieso klappen. De Grieken, de Portugezen, maar ook Henk en Ingrid hier in Nederland. Als we dit nu als een gegeven aanvaarden en met alle Europeanen iedere week één Euro in een grote spaarpot doen, dan hebben we in een jaar €26 miljard bij elkaar.
  2. De heren economen beloven ons 10 jaar economische ellende, dus we moeten 10 jaar sparen en de reservepot bedraagt 260 miljard euro.
  3. Omdat ik zelf in dit soort gevallen voorstander ben dat de sterke schouders de zwaarste lasten moeten dragen, laten we zeggen de helft van de Europeanen, moeten die een eurootje extra gaan betalen en dat is nog eens 130 miljard. Een pot van 390 miljard kan zonder al te veel moeite bij elkaar gesprokkeld worden.
  4. Dit gedaan hebbende zullen de verwachtingspatronen ten aanzien van de economie minder somber zijn, sterker nog, de neerwaartse spiraal wordt gekeerd en het vertrouwen in de euro hersteld. We hoeven de reservepot niet eens hoeven aan te spreken of zonder pijn nog steviger maken.
  5. Al dat gevlieg, gewauwel, geruzie, zoeken naar heimelijke onderpanden etc., door politici en de ambtenaren kunnen wegbezuinigd worden, zonder dat iemand er last van heeft. De gelden kunnen in de economie gepompt worden of in de bufferzone voor echte (econmische) rampen.

Zie hier, het Europese garantiefonds verzekerd, kans op aantrekkend economisch goed weer en de poliltieke crisis weggesanneerd. Ik heb vast ergens een afslag gemist, maar het klinkt heel logisch. Toch? Ik deel mijn bevindingen maar met u, al heb ik voor vandaag niet zo sprankelende titel in gedachten ‘ Heilige geest waart over Europese Financiën. Wat denkt u, zal het trekken, die titel.

 

Bedompte lucht, oftewel hoe koppel ik Randy Crawford aan de NL politiek

Heel af en toe heb ik het wel eens, wegwezen hier. Dan praat ik niet over een enge buurt, een louche kroeg of dat ik met een shirt van mijn favoriete voetbalclub Feyenoord tussen Ajaxfans zit, de F-side bijvoorbeeld. Nee, ik zie het dan groter en doel op Nederland als geheel. Gisteren was zo’n moment bij het zien van de tronie van Geert Wilders en de scherpslijperij van advocaat Moszkowizc. In wat voor land leven we, denk ik dan. Ik hoor hele volksstammen dan zeggen, ‘och, zo slecht is het hier niet’ of ‘rot dan op als je het hier zo slecht vindt’. Het blijft ook het land waar ik geboren ben en mijn wortels heb. Echter die hele rechtszaak rond Wilders is wel een van de oorzaken dat mijn wortels af en toe wel los komen te zitten.

Hoe is het toch mogelijk dat honderden zichzelf serieusnemende politici zich laten gijzelen door een man die meent de mening van Henk en Ingrid te moeten vertolken? Vroeg of laat zullen Henk en Ingrid er wel achter komen, ik vrees toch laat. Maar het is niet alleen de PVV natuurlijk. Die partij bestaat ook alleen maar door heel goedkoop islamietje pesten en bij de gratie van onvoldoende politieke volwassenheid bij de andere partijen.

Zou Mark Rutte zichzelf nog serieus nemen met zijn ingestudeerde gesticulatie en verwrongen glimlach? ‘Ik ben premier, dankzij de PVV, hieperdepiep!’ Zouden de oude machtspolitieke wellustelingen van het CDA zich prettig voelen dat ze alleen nog maar mogen regeren door te kruipen voor het gedachtengoed van de PVV?

We krijgen natuurlijk de regering die we zelf verdienen, want je hoort mij niet zeggen ‘of je nu door de hond of de kat gebeten wordt, het zijn allemaal zakkenvullers.’ Integendeel, we zijn geen haar beter als ‘het gewone volk.’ We schreeuwen maar wat, zijn onbehouwen en we hebben in de zorg, onderwijs, politie en of welke publieke sector dan ook een bureaucratie weten te scheppen die zijn weerga niet kent. De helft van de mensen werkt er om de andere helft aan het werk te zetten, houden of te ondersteunen en dat moet dan ook nog weer massaal gecontroleerd worden. Passie en mededogen sijpelt langzaam maar zeker uit deze belangrijke overheidstaken, met als gevolg dat we met zijn allen alleen maar ontevredener worden.

Het antwoord komt dan van links, oftewel door de rechtse Telegraafpropaganda uitgeroepen Linksche Kerk? Ik geloof er niets van. GroenLinks onder Jolande Sap grijpt de eerste de beste aanleiding om de rol van ‘vijfde colonne op zich te nemen’, de PvdA lukt het al jaren niet om het neo-liberale gedachtengoed dat ze stiekem hebben omarmt van zich af te schudden en de SP bestaat alleen maar op basis van de onmacht van de sociaaldemocraten. En de rest? Een paar christelijke splinters en god beter het, een heuse dierenpartij om de doorgedraaide decadentie van onze westerse maatschappij nog maar eens te onderstrepen. En met bovenstaande opsomming mag D66 amper een redelijk alternatief heten.

Het zou toch mooi zijn als iedereen weer normaal doet. De liberalen gaan staan voor individuele vrijheden voor iedereen, de christelijke partijen moeten vooral de 10 geboden eens tot zich nemen en ter linkerzijde maakt een combinatie van deze twee uitgangspunten, noem dat dan maar sociaal-democratie. Dat zou mooi zijn. Ik moest er gisteren aan denken toen ik die slecht geregisseerde ‘Drei groschen Oper’ voorbij zag komen. Het liefst zou ik dan maar heel snel weggaan, in de hoop dat mijn azijnpisserij zal stoppen, want dat is zo slecht voor je gemoedsrust. Het nadeel van vluchten is dat je jezelf altijd meeneemt. Maar als je niet van opera houdt, dan is de dagelijkse portie vaderlands volkstoneel echt afzien. Voorlopig zal ik het nog wel volhouden en steek mijn kop maar in het zand, maar het moet niet gekker worden, dan vlieg ik erop uit.

One Day I’ll FLy Away

I make it alone
When love is gone
Still you made your mark
Here in my heart

One day I’ll fly away
Leave your love to yesterday
What more can your love do for me
When will love be through with me

I follow the night
Can’t stand the light
When will I begin
My life again

One Day I’ll fly away
Leave your love to yesterday
What more can your love do for me
When will love be through with me
Why live life from dream to dream
And dread the day that dreaming ends

One day I’ll fly away leave your love to yesterday
What more can your love do for me
When will love be through with me
Why live life from dream to dream
And dread the day that dreaming ends

One day i’ll fly away, fly away, fly away (repeat to fade)