TIJD, vriend of vijand

Tijd
Eindeloos en zo beperkt
Waait voorbij, ongemerkt
Somtijds een magistrale dwingeland
Het leven ‘in moeten’ verzand

 

Tijd
On(be)grijpbaar, maar zeer beslissend
In vloek en zucht het leven wissend
Je leven voorbij, maar wat gedaan?
In dat somtijds eindeloze bestaan.

Tijd
Vriend of vijand in het menslijk leven
‘k Weet het niet, het is om het even
Tijdloos zweven of de tijd verdreven?
Ik zal er mee moeten leven.

Tsunami tijd?

Oneindig stroperig is de zee van alle dag
die je vele mogelijkheden geeft
als je die maar bewuster zag
Maar achteraf is de tsunami die je beleeft
van alle dingen van de dag
een vluchtig vervlogen vracht
verwerkend in een onrustige nacht

Morgen moet het anders die nieuwe dag
nieuwe kansen zal die geven
Je aanschouwt de morgen met een lach
De dagelijkse tsunami zal je glansrijk overleven
Lerend van de dingen van de dag
Die verrassende leerzame vracht
Die heb je in je macht

Maar na die onrustige nacht
Stroomt stroperig door de luiken weer de dag
Met een onmetelijke karrenvracht
Van mogelijkheden die je slapend zag
Maar wadend door de stroperige zee
ga je voort en doe je mee
niet bewust van de tsunami van het leven
die de nacht heeft weggedreven.