Kakelkrant van Sprakeloos 60: Jacob Cats revival

En dan valt het kwartje in één keer. De bezuinigingen op cultuur van dit kabinet zijn ingegeven door een hoger plan. Ik had het kunnen weten met al die lichten in onze regering. Wij, als gewone stervelingen, maar denken dat Rutte simpelweg de kaasschaafmethode hanteert als het om linkse hobby’s gaat. Cultuur moet zich vermarkten, dus weg al die subsidies. Maar sinds kort komt het kabinet Rutte met een alternatief: ‘De Catshuisrevue’. Starring Maxime Verhagen alias ‘De Rat’ en Mark Rutte alias ‘Harlekino’. De regie is in handen van Geert Wilders en de regie-assistentie komt voor rekening van Fleur Agema.

Eigenlijk is het net zo goed gesubsidieerde cultuur zoals dat toentertijd bedreven werd door de Linksche Kerk. Hoe vaak kregen toneelspelers toen een salaris dat op of vlakbij de Balkenende-norm lag. Bovendien is er in de verste verte geen sprake van cultuur met kapitalen. Zelfs voor volkstoneel is het niveau abominabel al ken ik de smaak van Henk en Ingrid niet zo goed. Maar ik twijfel ten zeerste of zij de klucht in het Catshuis kunnen waarderen. Ik in ieder geval niet. En weet je wat ik het allerergste vind? De verplichte winkelnering. Je kan er niet omheen en je weet dat op basis van het getoonde spel, het plot oneindig slecht zal worden.

 

De ondoorzichtige regie van Wilders zorgt er ongetwijfeld voor dat er heel veel kwartjes weer een dubbeltje zullen worden en grote groepen het met een grijpstuiver zullen moeten doen. De trailer die Wilders met de Catshuisrevue zijn Henk&Ingrids voorhoudt mag dan veelbelovend zijn voor zijn doelgroep. Zij zullen bedrogen uitkomen, al lachen ‘De Rat’ en ‘Harlekino´ nog zo hard en gemeen.

Om toch nog met een beetje cultuur te eindigen, een gedicht geschreven door de naamgever van het Catshuis, Jacob Cats:

 

 Dickwijls siet men dat de sotten

Met de wijse lieden spotten;

Maer wie sich nae wijsheyt stelt,

Laat de gecken ongequelt.

 

 

 

Vertaling: vrij naar Wikipedia:

(Dikwijls ziet men dat de zotten,

Met de wijze lieden spotten,;

Maar wie zich naar wijsheid stelt,

Laat de gekken ongekweld.)

Kakelkrant van Sprakeloos 22: Het hondenasiel op het Binnenhof.

 

Het is genoegzaam bekend dat Geert Wilders eigenlijk niemand serieus neemt, vooral zijn eigen kiezers niet. Henk en Ingrid hebben nog weinig kunnen genieten van hun grote Roerganger, tenminste niet op politiek gebied. Zoveel heeft Geert nog niet weggehaald. Misschien zien zij in de clown Wilders wel een man van formaat. Hedenochtend bij de algemene beschouwingen was het weer zover, vooral heel veel pesten, maar weinig inhoud. En och, als Geert zijn eigen publiek meeneemt in de kamer, dan zullen er zeker mensen lachen als hij Job Cohen een poedel noemt. Een hondje dat af en toe mag keffen, maar snel weer in de schoot van het gedoogmonster kruipt. Geert Wilders heeft heel goed door dat er voor Henk en Ingrid weinig te genieten valt, dus hij projecteert zijn eigen gedoogbeleid op Job Cohen, de poedel.

Maar als ik van de Tweede Kamer nu eens een hondenkennel maak en de poedel is al bekend, wat zijn dan de andere honden in het blafconcert van de Algemene Beschouwingen. Ik ga een poging wagen, al ben ik kynologisch niet zo goed onderlegd als Geert Wilders zelf uiteraard.

Emiel Roemer/ SP–>een echte Sint Bernard

 

Een lobbes, een goedzak en doet altijd een duit in het zakje voor de onderdrukten en nooddruftigen. Vaatje rum (of andere hartversterkende middelen) altijd bij de hand. .

 

Jolande Sap/ Groen-Links–>een echte Ierse Setter

Op het eerste oog een prettige hond, leuk om te zien, maar wel zenuwachtig. In een zenuwbui, laat ze haar valse tanden zien. Ze kan gemeen bijten, ook in zaken waarin je beter niet kunt bijten. Die ervaring maakt haar dan nog zenuwachtiger.

 

Alexander Pechtold/ D66–>een echte Golden Retriever

Schrander, tikje arrogant met behoud van speelsigheid, maar wel op eigen voorwaarden. Als het zijn eigen weg gaat, dan dreigen alle positieve eigenschappen als sneeuw voor de zon te verdwijnen.

 

Kees van Staaij/ SGP–>Een echte Keeshond

Gedegen, ouderwets en past goed in het decor van Ot en Sien. Daar voelt hij zich dan ook het beste thuis. Hij is heel lief voor bekenden in eigen kring, maar fel en vervelend naar andersoortigen.

 

Stef Blok(VVD) & Syband van Haersma Buma (CDA)–> Echte trouwe herdershonden

Loyaal tot op het bot, ze houden trouw de wacht bij het gedoogmonster, kabinet Rutte 1. Ze halen fel uit als iemand het benadert en zoals echte honden betaamd, ze vragen niet af wat ze bewaken. Ze bewaken.

 

Mark Rutte (minister-president)–>een echt schoothondje

Welgemanierd, maar onecht en niet oprecht. Een schoothondje dus, het ziet eruit om op te eten, maar heeft ondertussen hele nare scherpe tandjes. De gevleugelde uitspraak van Godfried ‘was ik maar twee hondjes, dan konden we samen spelen’ geldt ook voor hem.

 

Maxime Verhagen (vice-minister-president) –>een echte teckel

Kynologisch een probleem, want ratachtige hondjes doemen op. Op zijn nachtkastje ligt echter de biografie van Norbert Schmelzer, zijn grote held. Dus de teckel past bij hem.

 

En bij een hondenkennel past goede leiding. Marianne Thieme vertrouw ik heel weinig toe, maar een goede hondentrainster zal ze toch zeker zijn. Meehuilen bij al het leed dat de viervoeters zal overkomen. Ze is voor mij de Akela van de honden, de moeder van het stel, de oorsprong ofwel de wolf. Haar eerste taak is, buiten het slechten van alle ruzies, op zoek gaan naar een vermist hondje, namelijk het slobhondje, waarvan de ware identiteit op dit moment erg onduidelijk is. Vermist en gemist dus.

 

 

 

Missen we verder nog wat? O ja, de vechthond. Het beest dat vecht om te vechten, zonder duidelijk doel. Het existeert op basis van slechte vibraties en boezemt bij sommigen ontzag in, maar is bij weinigen geliefd. Ben benieuwd of de grote Kynoloog Wilders zich hierin kan vinden.

 

Kakelkrant van Sprakeloos 20: Rattevanger, mag deze Rat ook mee?

Ik kakel wel, maar dientengevolge ben ik geen rat. Zonder omhaal van woorden lek ik de strekking van mijn brief aan het CPB en de verschillende andere eerbiedwaardige instituten aan u door. Ik ben het zelf die lekt, het is maar dat u het weet. Hiervoor heb ik geen spindokters nodig, zelfs geen gerenommeerde krant. Ik gebruik gewoon mijn eigen Kakelkrant. Daar kan Maxime Verhagen nog een puntje aan zuigen. Want als het over cijfermatige ontevredenheid gaat, denk ik veel meer recht van spreken te hebben dan dat Limburgse mannetje dat acteert als een groot politicus. Verhagen wiens partij veel minder dan 10 procent van de virtuele kiezers vertegenwoordigt, onder de duim wordt gehouden door een ander raar Limburgs mannetje en in de schaduw staat van ’s land grootste PR-marionet. Maxime Verhagen reageert zijn onkunde en onmacht af door te spuien naar de brenger van de slechte boodschappen, het CPB, terwijl hij en passant zijn vileine boodschap waarschijnlijk ook nog doorlekte naar de Telegraaf.

Ik schreef hedenmiddag over mijn ontevredenheid aan het CPB ten aanzien van:

  • de hoogte en doelmatigheid van de door mij te ontvangen PGB gelden voor mijn zoon
  • de belachelijke hoeveelheid geld die in bureaucratische processen wordt gestopt zodat mensen als Maxime Verhagen denkt beleid te kunnen maken en te kunnen controleren. De corebusiness doet niet meer ter zake, bijvoorbeeld in de GGZ. Geld wordt ingezet in nutteloze procedures, systemen, interim-managers, onderzoeksbureaus en afkoopregelingen voor Jan Doedels die ver boven de Balkenende-norm krijgen, niet verdienen uiteraard.

Ook heb ik een brief geschreven naar de belastingdienst omdat ik te weinig terug krijg op basis van verkeerde cijfers inzake het loongebouw waarbij ik kan onderbouwen dat ik te weinig verdien. Verder heeft de Radboud Universiteit in Nijmegen een gepeperde brief van mij gekregen omdat ik met terugwerkende kracht niet eens ben met de beoordeling van mijn scriptie. Bovendien mocht het onderwijs beter, toen al, zodat ik niet van die rare stukjes zou hoeven te schrijven. Het zijn zo maar enkele zaken, waarover ik jarenlang gezwegen heb. Maar nu een Excellentie een aanval op de instituties doet, kan ik niet achter blijven. Een goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Ik heb nog één suggestie voor een boze brief van de hand van Verhagen zelf, namelijk, misschien kan hij het CPB laten uitrekenen of in de Raad van Elf, naast de Oppernar, wel elf ministers zitting hebben. Ook kan hij laten uitrekenen hoeveel het iedere Nederlander kost dat ze die bruine schaduw rondom dit kabinet blijven gedogen. Meten is namelijk weten.

Krachtdadig klaar, onze mannen.

Wat ieder weldenkend mens in september al wist, is dat de heer Rutte en Verhagen aan de leiband zullen lopen van Geert Wilders. Over zijn strategische talent hoeft niemand meer te twijfelen, al heeft hij de domheid van zijn politieke vrienden daarvoor nodig. Ik vond de onderstaande afbeelding in ieder geval erg grappig. Maar ik ben dan ook niet dom.

Ze waren er klaar voor. Zouden ze dat nog steeds zijn? En klaar voor wat?

  1. Het bepalen van de politieke agenda?
  2. Het nemen van krachtdadige beslissingen?
  3. Het verleiden van Jolande Sap?
  4. Staatsecretaris Bleeker zijn eigen ego te laten verkrachten door echt door de stront te maaien om Wilders tevreden te stellen?
  5. Een uitstekend buitenlands beleid met eerlijke en duidelijke ethische stellingname?
  6. Door schoolmeester Wilders op de vingers getikt te worden omdat ze niet hard genoeg werken voor de meerderheid in de Eerste Kamer?
  7. Sowieso wachten met krachtdadig en eerlijk beleid op een angstvallig onzekere meerderheid in de Eerste Kamer om dan pas echt op stoom te komen, of wachten ze daar ook nog op een tweede gedoogpartner (SGP of anders Groen Links)?

Ik weet het niet waar ze klaar voor zijn en/of ze nog wel iets klaar zullen krijgen. Echt niet  echt niet, maar ze moeten roeien met de riemen die ze hebben.

Joep Betrams heeft dat vandaag uitstekend subtiel duidelijk gemaakt.