Kakelkrant van Sprakeloos 60: Jacob Cats revival

En dan valt het kwartje in één keer. De bezuinigingen op cultuur van dit kabinet zijn ingegeven door een hoger plan. Ik had het kunnen weten met al die lichten in onze regering. Wij, als gewone stervelingen, maar denken dat Rutte simpelweg de kaasschaafmethode hanteert als het om linkse hobby’s gaat. Cultuur moet zich vermarkten, dus weg al die subsidies. Maar sinds kort komt het kabinet Rutte met een alternatief: ‘De Catshuisrevue’. Starring Maxime Verhagen alias ‘De Rat’ en Mark Rutte alias ‘Harlekino’. De regie is in handen van Geert Wilders en de regie-assistentie komt voor rekening van Fleur Agema.

Eigenlijk is het net zo goed gesubsidieerde cultuur zoals dat toentertijd bedreven werd door de Linksche Kerk. Hoe vaak kregen toneelspelers toen een salaris dat op of vlakbij de Balkenende-norm lag. Bovendien is er in de verste verte geen sprake van cultuur met kapitalen. Zelfs voor volkstoneel is het niveau abominabel al ken ik de smaak van Henk en Ingrid niet zo goed. Maar ik twijfel ten zeerste of zij de klucht in het Catshuis kunnen waarderen. Ik in ieder geval niet. En weet je wat ik het allerergste vind? De verplichte winkelnering. Je kan er niet omheen en je weet dat op basis van het getoonde spel, het plot oneindig slecht zal worden.

 

De ondoorzichtige regie van Wilders zorgt er ongetwijfeld voor dat er heel veel kwartjes weer een dubbeltje zullen worden en grote groepen het met een grijpstuiver zullen moeten doen. De trailer die Wilders met de Catshuisrevue zijn Henk&Ingrids voorhoudt mag dan veelbelovend zijn voor zijn doelgroep. Zij zullen bedrogen uitkomen, al lachen ‘De Rat’ en ‘Harlekino´ nog zo hard en gemeen.

Om toch nog met een beetje cultuur te eindigen, een gedicht geschreven door de naamgever van het Catshuis, Jacob Cats:

 

 Dickwijls siet men dat de sotten

Met de wijse lieden spotten;

Maer wie sich nae wijsheyt stelt,

Laat de gecken ongequelt.

 

 

 

Vertaling: vrij naar Wikipedia:

(Dikwijls ziet men dat de zotten,

Met de wijze lieden spotten,;

Maar wie zich naar wijsheid stelt,

Laat de gekken ongekweld.)

Kakelkrant van Sprakeloos 45: Slecht toneel en matige acteurs uit Nederland

Theaterliefhebbers kunnen zich de laatste tijd op vele fronten verheugen op gratis voorstellingen. Is het poppentheater in de Haagse politieke burelen niet in de spotlight, dan valt in de Europese Arena veel te genieten. Vaak werken de nationale- en internationale gezelschappen geweldige spektakelstukken gezamenlijk af. En zoals het is met alles, je moet er wel van houden.

Vorige week waren de hoofdrollen voor het duo Merkozy, maar bij het spannende einde kwam er in een keer een duveltje uit de doos, de Britse acteur David Cameron. Je dacht dat het epos ten einde was, komt er een cliffhanger, goed voor talloze nieuwe afleveringen, op Engels en op Europees niveau.

In dat acteursgeweld valt de zeer middelmatige toneelspeler Mark Rutte amper op. Ogenschijnlijk is de man niet meer dan een decorstuk voor de aftiteling, waarbij hij ook op de foto mag. Mogelijk dat er in zijn acteurs-cao ook nog andere werkzaamheden genoemd zijn voor achter de coulissen, maar die vallen voor mij als theaterdier niet waar te nemen. Soms is er even een bijrolletje op het Europese toneel weggelegd. Vaak gebeurd dat op momenten als Mark Rutte en zijn toneelgroep op nationaal niveau ogenschijnlijk een subliem stuk hebben gespeeld zoals onlangs. Het toneelstuk heette: ‘De mitsen en maren van Roemenen en Bulgaren.’ Als souffleur en regisseur fungeerde een blonde pruik die Mark Rutte en zijn medespelers influisterde: ‘Een invasie uit de Balkan is op weg om onze rijkdom af te pakken.’ Met dat gegeven moest Rutte gaan improviseren. Tot tevreden van de regisseur vervulde Rutte zijn rol. Als beloning mocht hij hetzelfde stuk opvoeren in Europa. Wat zowel Rutte als zijn regisseur niet wisten, maar wel hadden moeten weten, dat indien een stuk eenmaal gespeeld is, een tegenstuk zich aandient. Aldus geschiedde.

De Roemeense president heeft snel een eenakter geschreven met de titel: ‘Een groot gevaar dus koopt geen Hollandsche waar. De kans is groot dat er een huilerig stuk komt van Rutte c.s.: ‘De Roemeen is gemeen’ of mogelijk iets heroïscher: ‘Weet je waar ik van baal, de Roemeen is geen liberaal.’

Tja, en dan weet je dat je weer in de kelder van het theater bent beland. We moeten het er mee doen. Maar toch heeft al dat toneelspel gevolgen, logische gevolgen want: Als de Roemenen niet in grote getale naar Nederland kunnen komen, kunnen ze ook niet in de kassen werken, maar dat hoeft ook niet meer. De producten worden immers minder verkocht. Zo zorgt ook het toneel voor logistieke verfijning, wie durft nog te beweren dat cultuur alleen maar geld kost.