Kakelkrant van Sprakeloos 60: Jacob Cats revival

En dan valt het kwartje in één keer. De bezuinigingen op cultuur van dit kabinet zijn ingegeven door een hoger plan. Ik had het kunnen weten met al die lichten in onze regering. Wij, als gewone stervelingen, maar denken dat Rutte simpelweg de kaasschaafmethode hanteert als het om linkse hobby’s gaat. Cultuur moet zich vermarkten, dus weg al die subsidies. Maar sinds kort komt het kabinet Rutte met een alternatief: ‘De Catshuisrevue’. Starring Maxime Verhagen alias ‘De Rat’ en Mark Rutte alias ‘Harlekino’. De regie is in handen van Geert Wilders en de regie-assistentie komt voor rekening van Fleur Agema.

Eigenlijk is het net zo goed gesubsidieerde cultuur zoals dat toentertijd bedreven werd door de Linksche Kerk. Hoe vaak kregen toneelspelers toen een salaris dat op of vlakbij de Balkenende-norm lag. Bovendien is er in de verste verte geen sprake van cultuur met kapitalen. Zelfs voor volkstoneel is het niveau abominabel al ken ik de smaak van Henk en Ingrid niet zo goed. Maar ik twijfel ten zeerste of zij de klucht in het Catshuis kunnen waarderen. Ik in ieder geval niet. En weet je wat ik het allerergste vind? De verplichte winkelnering. Je kan er niet omheen en je weet dat op basis van het getoonde spel, het plot oneindig slecht zal worden.

 

De ondoorzichtige regie van Wilders zorgt er ongetwijfeld voor dat er heel veel kwartjes weer een dubbeltje zullen worden en grote groepen het met een grijpstuiver zullen moeten doen. De trailer die Wilders met de Catshuisrevue zijn Henk&Ingrids voorhoudt mag dan veelbelovend zijn voor zijn doelgroep. Zij zullen bedrogen uitkomen, al lachen ‘De Rat’ en ‘Harlekino´ nog zo hard en gemeen.

Om toch nog met een beetje cultuur te eindigen, een gedicht geschreven door de naamgever van het Catshuis, Jacob Cats:

 

 Dickwijls siet men dat de sotten

Met de wijse lieden spotten;

Maer wie sich nae wijsheyt stelt,

Laat de gecken ongequelt.

 

 

 

Vertaling: vrij naar Wikipedia:

(Dikwijls ziet men dat de zotten,

Met de wijze lieden spotten,;

Maar wie zich naar wijsheid stelt,

Laat de gekken ongekweld.)

Kakelkrant van Sprakeloos 59: Verlosser Samsom?

Het is genoegzaam bekend, het land gaat met het gedoogmonster naar de Filistijnen. Samenhang ontbreekt, noodzakelijke hervormingen worden niet doorgevoerd en het enige daadkrachtige geluid betreft stoere taal jegens de zwakkere in de samenleving. De PVV blijkt niet de beschermende buffer voor Henk en Ingrid te zijn, ze slaken slechts confronterende meningen om de animositeit in de samenleving en met Europa te vergroten.

Nu moet gesteld worden dat het tegengeluid heel zwak is. De liberalen vernaggelen aan de lopende band hun liberale principes en zijn geen knip voor de neus waard. Dat D66 hier niet gigantisch van profiteert is eigenlijk de zwakte van de Redelijken en/of de Rekkelijken zelf. Het CDA is zich al jaren aan het herontdekken, maar enig uitzicht op een nieuwe verschijningsvorm is er niet. Als lichtpuntje in het politieke spectrum kunnen we de jongens en meisjes van Emiel Roemer aanstippen. Je kunt het met de socialisten eens zijn of niet, ze doen het electoraal heel goed als we de peilingen mogen geloven.

Dat laatste kan niet gezegd worden van de PvdA. Onzichtbaar en niet daadkrachtig en dus de kop van Cohen moest eraan geloven. Onterecht, want voor mij was (bijna) de hele fractie onzichtbaar en het verwijt van medegedoger (of zelfs te veel mededogen met Rutte) bekroop mij ook regelmatig. Maar nu wordt het anders, Cohen heeft plaatsgemaakt voor een echte Cohaan. Diederik Samsom, de actievoerder, Diederik Samsom de straatvechter, Diederik Samsom de kenner van de rafelranden van de maatschappij in hoedanigheid van straatcoach, Diederik Samsom de wetenschapper, Diederik Samsom met de neiging om af en toe een ongeleid projectiel te zijn. Kortom, Diederik Samsom als verlosser?

Ik denk dat de PvdA blij moet zijn met Diederik Samsom. Niet als verlosser, maar vertolker van ingehouden woede, die ook bij veel PvdA-leden aanwezig moet zijn. Dit is Job Cohen dus niet gelukt en dat is vooral de hele fractie te verwijten. Dezelfde fractie die nu als een eenheid achter Diederik Samsom moet gaan staan. Diederik Samsom moet zijn kracht gaan bewijzen. Onwillekeurig komt bij mij de vergelijking naar boven met zijn (bijna) naamgenoot. In vroeger tijden een actievoerder met een bos krullen in de kracht van zijn leven. De wilde manen als symbool voor tomeloze energie en kracht. Inmiddels gladgeschoren en daarmee met ingehouden kracht en energie? Zal hij gaan vlammen zoals in vroeger tijden en de kracht tonen zoals het oudtestamentische figuur Samson? Of is Samsom zijn Delilah al tegengekomen en moet hij een geketend gevecht gaan voeren in de stroop van de PvdA-burelen?

Faal ik als baasje door mijn pup seksuele voorlichting te onthouden?

Sinds een aantal weken hebben wij een gezinshond, een pup. Een kruising tussen een golden retriever en een koningspoedel. Pippa is de naam en dank u voor de felicitaties. Bij volle verstand heb ik ja gezegd tegen mijn huisgenoten die voor een belangrijk deel enthousiaster waren dan ik, maar een man een man, een woord een woord, dus mijn ja is een ja en ik ben sinds enkele weken ‘een baasje‘.

Een pup dus, inmiddels bijna drie maanden oud. Het is wennen, maar ik doe mijn best. Wandelen doet het nog niet zo veel, dat schijnt niet goed te zijn. Eten doet het des te beter en daarmee ook groeien. Het lijkt al een heel beestje, maar het schijnt nog 4x zo zwaar en groot te worden. En bij eten en groeien hoort natuurlijk ook poepen. Mijn reserves jegens een hond betrof vooral het eindproduct van de poepfabriek. Menigmaal heb ik honden en hun bezitters vervloekt als ik weer eens tussen de ribbels van mijn schoenen, of die van de kinderen, poep moest weghalen. Ik vervloekte de baasjes van de mormels en de honden zelf mochten van mij massaal op de menu-kaart van de plaatselijke Chinees. Peking-hond schijnt zalig te zijn.

Het beestje van ons is de eerste weken door de moederhond groot gebracht. Ze heeft een belangrijk deel van de zindelijkheidstraining daarmee al gehad. Helemaal goed gaat het nog niet, maar de krant bij de drempel van de deur zorgt voor beperking van de overlast. Als wij als baasjes en vrouwtje de signalen niet helemaal oppakken, dan weet ze haar plek. Lukt dat wel, dan snellen wij ons naar de achtertuin met Pippa uiteraard. Het gebruik van een geïmproviseerde hondentoilet is nog niet gelukt, maar haar poeperij in de achtertuin is weliswaar vies, maar overzichtelijk te kuisen. ’s Avonds brengt het qua lichtvoorziening kleine hindernissen met zich mee. Maar het kleine baasje zorgt voor een ‘app’ op mijn mobiel en Pippa kan met haar zwarte verschijning ook in het donker gevolgd worden. Ik voel me al een heel baasje.

Zo ook gisteravond, het ritme van eten en poepen begint steeds vastere vormen aan te nemen. Een seintje van Pippa en ik pak mijn mobiel en snel een sigaret en het nuttige kan met het ongezonde verenigd worden. Al lopend met mijn zaklampmobiel in de ene hand en de sigaret in de andere hand laten Pippa en ik elkaar ’s avonds uit. Echter gisteravond kwam ze niet meteen terug, ook niet na het rammelen met de hondensnoepjes. Ze was al wat onrustig door de ontdekking van een kikker, eerder die avond, maar nu leek ze echt in een ongewone staat van opwinding.

Ik vond haar in de periferie van de tuin, opgewonden korte blafjes uitstotend. Door de takken heen liep ik naar een stapel stenen en zag de oorzaak van de opwinding. Een parend kikkerstelletje werd belaagd door onze hond.

Wat moet ik doen? Moest ik snel mijn handen voor haar ogen doen, want seksuele voorlichting is toch wel wat vroeg voor een 13 weken oude pup. Moest ik de natuur zijn gang laten gaan, waarbij het recht van de sterkste gewoon geldt? Of zal ik het liefdesgeluk moeten beschermen tegen ons mogelijk te vroegrijpe Pippa. Ik wist het niet. In het donker maakte ik dus snel wat foto’s en dat was een hele opgave, want zaklamp en fotograferen gaat niet tegelijkertijd. Het resultaat van wat vrijblijvend flitsen ziet u op dit blog. Het feitelijk resultaat van de natuur in onze tuin kan ik als volgt omschrijven:

 1. De opwinding bij Pippa was groot, de mate waarin ze getraumatiseerd is, is nog onbekend.
 2. De kikkers wisten ongeschonden, en in een blijvende coïtus, te vluchten naar de vijver bij de buren.
 3. En ik heb een blogje erbij.

Je maakt wat mee als baasje. Onder stilzwijgende goedkeuring ligt ze naast mijn stoel en wordt dit blogje geschreven. Haar bijnaam is inmiddels ook al Zwarte Zwabber.

Kakelkrant van Sprakeloos 58: Broedplaats Catshuis met besmette resultaten.

Hedenochtend is het eerste kievitsei gevonden in Friesland. Ik ben geen vogelaar al kan ik een kievit van andere soorten herkennen. Mij zien ze niet voor dag en dauw tussen de weilanden lopen. Toch vind ik het een mooie traditie dat die Friezen ieder jaar weer reikhalzend uitkijken naar deze traditie.

Hele volksstammen PvdD-ers (en andere fundamentalisten) kunnen het mogelijk niet eens zijn met de gang van zaken, maar de mens moeten we ook maar als een stuk natuur zien, waarbij het hebben van tradities een wezenlijk onderdeel is van zijn basisbehoeftes. Nu weet ik dat de menselijke soort ook vreselijke tradities heeft en tot desastreuze dingen in staat is naar medemens, dier en natuur. Maar ik word wel onpasselijk van de prietpraat en het hobbyfundamentalisme ten behoeve van het ongeboren leven van de kievit. Ik wens de commissaris van de Koning in Friesland een smakelijke versnapering.

Maar als we het eens over andere eieren hebben. Wat wordt er uitgebroed in het Catshuis deze dagen. Onder hoge druk van de economische crisis, maar met een totaal gebrek aan visie en lange termijnplannen zijn het de vreemde vogels Rutte, Verhagen en Wilders snode plannen aan uitbroeden. En de heren hebben een totaal andere visie over het broedresultaat. Echter door enorme politieke kortsluiting broeden ze wel in hetzelfde gedoognest. Daar komen nimmer mooie kuikens uit, een oerlelijk koekoeksjong zal het resultaat zijn. Dus eigenlijk zouden al die roeptoeters tegen het zoeken van kievitseieren grote voorstanders moeten zijn van het zoeken naar het eerste en hopelijk laatste koekoeksei. De vraag is alleen aan wie moet je zo’n gedrocht nu aanbieden? Wie wil zoiets nu in ontvangst nemen?

Kakelkrant van Sprakeloos 57: Vorming nieuw ministerie (VVV) in tussenformatie

Uit welingelichte bronnen is vernomen dat er zich een nieuw, onoverkomelijk probleem voordoet bij de aanstaande tussenformatie. Ik heb het niet over de 9 miljard extra bezuinigingen of het handhaven van de 3% norm van het begrotingstekort. De kans dat de ondersteuners van het gedoogmonster – CDA, VVD en PVV – hier zonder gezichtsverlies uit gaan komen is al zeer gering. Ze zoeken het zich maar uit op het Catshuis. De onderlinge gijzeling van de drie partijen heeft nog tot weinig verheffends geleid, laat staan constructief beleid.

Nee, het werkelijk probleem voor de aanstaande onderhandelingen is een nieuwe eis die boven tafel is gekomen. Het is niet zeker welke van de drie partijen met het geheime voorstel is gekomen, maar er wordt gesproken over nieuw beleid, wellicht een nieuw ministerie dat opgericht moet worden. In een tijd van vereenvoudiging van de regels, terugdringen van ambtenaren is een geheel (allesomvattend) nieuw ministerie onverkoopbaar. “En toch is het nodig”. Dit zou één van de CDA ministers hebben gezegd. Naast een ministerie voor Immigratie, integratie en asiel, wordt gekeken naar een coördinerend ministerie van VVV (Verdediging Vreemdelingen Verkeer(d). Na de ervaringen van minister Gerd Leers in Polen, waarbij hij de zeer negatieve gevolgen van de xenofobische houding van het gedoogkabinet moet blussen.

Vanuit verschillende ministeries moet dit ministerie gevoed worden. Te denken valt daarbij aan Buitenlandse Zaken (imagoschade), Economische Zaken (partners die dreigen met boycotten zoals bijvoorbeeld Roemenië) en ministerie OCW (uitleggen van gedoogcultuur). Gerd Leers voelt volgens die geheime bronnen wel wat voor het bemannen van het nieuwe ministerie. Hij zou dit veel leuker vinden dan Mauro’s uitwijzen. Mogelijk dat de SGP voor hun zeer gedooghouding een minister mogen leveren om de plek van Leers op te vullen. Zo kunnen zij hun christelijke taak voortzetten op het hoogste, door God gegeven gezag, voortzetten.

Een nieuw ministerie (VVV) dus als eerste overlegpunt bij de tussenformatie. Extra kosten door het noodzakelijke ‘brandblus’-ministerie. Misschien kunnen ze maandag maar beter bij elkaar komen en deemoedig tot de conclusie komen dat het allemaal maar een grap was en nieuwe verkiezingen uitschrijven, dat werkt vast bezuinigend.

Nieuwsflitsen van een jaar geleden

Luisteren we vandaag ( 14 maart 2012) naar het nieuws dan vernemen we een ernstig busongeluk met Belgische en Nederlandse schoolkinderen in Zwitserland. De PVV neemt een boete voor het ontbreken van een jaarverslag voor lief. Ronald Plasterk ligt voor in de peilingen voor het fractievoorzitterschap. De eerste veroordeling (van een Congolees) bij het internationale strafhof is een feit (na tien jaar). Bovendien schijnt er met de Pasen voor de deur sprake te zijn van een heuse eierschaarste.

Het kan verkeren, wat hield ons een jaar geleden bezig. In korte puntige beschrijvingen hield ik het ruim een maand bij. Waarom? Om de hyperigheid van het nieuws te ervaren? Of juist het vergankelijke ervan? Misschien wel om mijn geheugen te testen of een o ja-erlebnis naar boven te halen.

Dit waren de highlights

14 maart 2011

 1. UWV geeft aan 6000 ontslag, minister Kamp vindt dat je zelf maar werk moet zoeken.
 2. Omvang ramp Japan wordt duidelijker, kernreactoren staan nu centraal in het nieuws.
 3. Saoedische soldaten in Bahrein om bewind te helpen tegen opstandelingen
 4. Duitsland en Zwiterland heroverwegen hun actuele kernenergiebeleid dat wil zeggen, ze schuiven beslissing over bouw en sluitingen voor zich uit.

 

Het is maar dat u het wist.

=================================================================

Luisteren we vandaag ( 13 maart 2012) naar het nieuws dan weten we dat Rutte door het Europese Parlement tot de orde wordt geroepen inzake het meldpunt van de PVV inzake Polen. Wat veel Nederlanders inmiddels weten is dat het kabinet als zelfgekozen gevangene niet wil luisteren, dus ‘what’s new. De Russen blijven wapens leveren aan Syrië. De aanslag in Brussel op een Moskee blijkt een aanslag van een salafisme-aanhanger als wraak op de Syrische president Assad.

13 maart 2011

1. Kerncentrales in Japan staan centraal.

2. Gevolgen economie naar aanleiding van de ramp in Japan niet te overzien.

3. Libische leger lijkt aan de winnende hand,

4. Stijgende olieprijzen meer speculatie dan rechtstreeks verband met tekorten.

Luisteren we vandaag ( 12 maart 2012) naar het nieuws dan weet u meer dan ik, want ik heb vandaag niets geen nieuws gehoord. Als er iets spannends was zal ik het morgen goedmaken.

12 maart 2011

1. Gevolgen van kerncentrales in Japan domineren het nieuws.

2. minister Hillen onder vuur door Wilders, een brekebeen is deze minister

3. Onrusten in Ivoorkust, vallen amper op door Libië en nieuws over Japan

Luisteren we vandaag ( 11 maart 2012) naar het nieuws dan roeptoetert de Sarkozy stoere verkiezingstaal tegen Europa of in ieder geval tegen het Schengen-akkoord. De ramp in Japan (Fukushima) wordt herdacht. En bombardementen op doelen van Al-Quaida in Jemen door  de VS. De advocaat van Robert M. doet alles om TBS te voorkomen.

11 maart 2011

1. Libische regering of wat daar nog voor doorgaat heeft Nederlandse militairen vrijgelaten

2. Enorme aardbeving en tsunami in Japan, gevaar voor narigheid bij kerncentrales.

Het is maar dat u het wist.

Luisteren we vandaag ( 10 maart 2012) naar het nieuws dan lezen we dat Senator Schaap van de VVD vergelijkingen ziet met de situatie in de jaren dertig als het gaat om de PVV. Mark Rutte ziet zich niet in dat beeld, maar komt tot de conclusie dat de VVD en de SGP wel veel vergelijkingen heeft. De Arabische landen zijn ontevreden over de houding van Rusland als het gaat om de situatie in Syrië.

10 maart 2011

1. Frankrijk erkent de opstandelingen in Libië als enig legale verzet.

2. Aftreden Dalai Lama als politiek leider

3. Geruchten vrijlating drie militairen in Libië

Luisteren we vandaag ( 9 maart 2012) naar het nieuws dan weten de oranjegezinden alsmede de republikeinen dat de viering van 30 april 2012 niet versoberd zal worden. Ook komt de torenhoge favoriet voor het fractievoorzitterschap Samsom in opspraak door karaktermoord op burgemeester Utrecht. Aleid Wolfsen accepteert de excuses. De damschreeuwer krijgt in Hoger Beroep een hogere straf voor zijn paniekschreeuw.

9 maart 2011

1. Koningin is op staatsbezoek in Quatar

2. Ruwe Olie kost 104 dollar per vat.

3. Minister van Defensie Hillen onder vuur in verband met fraude en zwendel bij Marine in Den Helder.

4. Europa wil ingrijpen in Libië middels no fly zone, VS staat op de rem, slechts ingrijpen onder de vlag van de VN en toestemming van Arabische Liga.

5. Opstelten prijs van Big Brother in verband met kinderpornofilter en opslaan autogegevens van onschuldige burgers.

Luisteren we vandaag ( 8 maart 2012) naar het nieuws dan kunnen we ons verbazen over het feit dat de vader van Breivik 13 uur lang is ondervraagd over het verleden van zijn zoon. Aankondiging dat op 10% van de snelwegen harder gereden mag worden, terwijl ik vandaag al €1,78 heb betaald voor een liter benzine. Het is vandaag internationale vrouwendag, maar in het nieuws viel het in tegenstelling tot vorig jaar mij in ieder geval op dat er aandacht aan werd besteed. De Duitse president Wulff neemt afscheid onder luid protest van zijn tegenstanders. De grote Europese banken ruilen hun waardeloos geworden leningen aan Griekenland in voor andersoortige leningen en brengen daarmee de oplossing in de Griekse schuldencrisis dichterbij.

8 maart 2011

1. Brief lekt uit dat op 130 km zones bij 139 of meer pas een boete wordt gegeven

2. Louis van Gaal mag nog blijven bij Bayern München.

3. Koningin eet in Oman/ premier Rutte zegt tegen Kamer hierin onduidelijk te zijn geweest

4. Onderhandeling over vrijlating Nederlanders in Libië

5. Obama zegt Guantanoma Bay toch nog niet te sluiten

6. Marina Le Pen in Frankrijk in pols de populairste politicus

Luisteren we vandaag ( 7 maart 2012) naar het nieuws dan weten we dat koningin Beatrix haar eerste publieke optreden heeft gedaan na het ongeluk met prins Friso. Rotterdam krijgt een Pim Fortuynstraat en de missie in Kunduz wordt niet uitgebreid. In de VS kan Romney terugzien op een overwinning op Super Tuesday al is het een heel nipte overwinning. De Nederlandse overheid wordt beschuldigd van het ongeoorloofd doorgeven van salarisgegevens met betrekking tot bewoning van sociale woningbouw. Ten aanzien van woningbouwcorporaties wordt gesproken over een mogelijke parlementaire enquête

7 maart 2011

1. Carnaval blijkt vooral in teken te hebben gestaan van katholieke kerk, minder ten aanzien politici.

2. Klein berichtje in krant dat Rutte 1 geen meerderheid krijgt a.g.v. Prov. Verkiezingen

3. Al Jazira meldt mogelijk aftreden Kadafi onder voorwaarden

Luisteren we vandaag ( 6 maart 2012) naar het nieuws dan wordt de situatie in het Midden Oosten erg dreigend. Gesprekken tussen Obama en Netanyahu moet een (grote) explosie tussen Iran en Israël vermijden. Het Catshuis is het toneel voor de vaderlandse toekomst, waarbij de Gulden door Geert Wilders heilig verklaart wordt. Een tegenbetoging in Moskou moet duidelijk maken dat niet iedereen in Rusland van Poetin gediend is.

6 maart 2011

1. Vraag UNHCR hoe het komt dat de vluchtelingenstroom dreigt op te drogen. (Ik kan dit nieuws op basis van deze ene zin moeilijk duiden een jaar later!)

2. Feyenoord na 364 dagen de eerste uitoverwinning tegen Heerenveen, geheel tegen het spelbeeld in.

3. Dode bij een Carnavalswagen in Roosendaal

4. China onderdrukt schermutselingen

5 maart 2011

1. Positie van Louis van Gaal bij Bayern München is aan het wankelen na een verlies van 3-1 tegen Hannover.

2. Berichten over grove intimidatie en bedreiging van PVV aanhangers jegens linkse politici tijdens de provinciale verkiezingen

3. Noord Afrika blijft onrustig, Libië lijkt af te stevenen op een burgeroorlog.

Luisteren we vandaag ( 4 maart 2012) naar het nieuws dan horen we, geheel onverwacht dat Poetin gewonnen heeft in Rusland. De PVV kondigt al een positief onderzoek aan over de terugkeer van de gulden waarvan de resultaten op 5 maart gepresenteerd worden. Diekerik Samson de meest populaire kandidaat fractievoorzitter. Terugkomend op het nieuws van gisteren, ik heb getankt voor €1, 75. En FC Twente won met 6-2 van PSV.

4 maart 2011

1. Van revolutie in Libië is nog geen sprake, heftige gevechten tussen voor en tegenstanders van de kolonel.

2. Reis van koningin gaat niet door, maar wel privé naar Oman voor een diner.

3. Aankondiging Referendum Egypte, betogers in Tunesië niet enthousiast over aankondiging vertrek einde van het jaar premier. Ivoorkust: opbouw van spanning tussen zittende president en de gekozen president, Nederlanders wordt geadviseerd weg te trekken.

4. Losbarsten van het Carnaval

5. Organon naar rechter (kort geding) om sluiting tegen te gaan.

Luisteren we vandaag ( 3 maart 2012) naar het nieuws dan leren we dat de gevolgen voor de bijstandsgerechtigden veel ernstiger uitvallen dan aanvankelijk gedacht werd. Hubert Bruls wordt de nieuwe burgemeester van Nijmegen na een procedure die de schoonheidsprijs niet verdient. De parlementsverkiezingen in Iran zijn niet positief verlopen voor de zittende premier Ahmadinejad. In Italië begint de rechtszaak tegen de kapitein van de Costa Concordia.

3 maart 2011

1. Definitief wordt de zetelverdeling van de eerste kamer pas op 23 mei.

2. Militairen gegijzeld bij bevrijdingsactie met helikopter in Libië. Regeringstroepen van Kadafy aanwezig.

3. De benzineprijs haalt de recordprijs van €1, 70

Luisteren we vandaag (2 maart 2012) naar het nieuws dan bekruipt je het gevoel dat heel Europa mee kijkt hoe het braafste jongetje van Europa in de spagaat dreigt te geraken als het gaat om begrotingsdiscipline. Zelfs Van Rompey is heel bezorgd en gebruikt termen als ‘dramatisch’. Het Rode Kruis is in de stad Homs geweigerd om humanitaire hulp te geven. In Iran zijn er verkiezingen. 60% van de Iraniërs heeft er gebruik van gemaakt. En de profielen van de HAVO en het VWO zijn aangepast, buiten de direct betrokkene begrijpt niemand meer hoe je een vakkenpakket moet samenstellen. Het schijnt nu eenvoudiger te zijn geworden.

Dit waren de highlights

2 maart 2011

 1. We gaan niet (massaal) naar de stembus voor de provinciale verkiezingen.
 2. ’s Avonds is het spannend of het kabinet Rutte een meerderheid krijgt, de echte uitslag is natuurlijk pas later bekend in verband met de getraptheid van het kiesstelsel voor de Eerste Kamer.
 3. Kaddafy lijkt bezig te zijn met een succesvolle tegenaanval.
 4. Koningin Beatrix gaat niet naar Oman.

Luisteren we vandaag (1 maart 2012) naar het nieuws dan is de 3% grens met betrekking tot het begrotingstekort het item in de Nederlandse politiek. De kans dat het kabinet er uit gaat komen is 50/50 aldus de grote gedoger. Hij gedoogd het niet meer. Voorts wordt op het 10 uur journaal gesproken over de beslissende fase van het gevecht om de Syrische stad Homs. En natuurlijk de koningin die met prinses Mabel naar Londen is gevlogen om bij prins Friso te zijn die daar zijn behandeling zal ondergaan.

1 maart 2011

Dit waren de highlights

 1. De vraag doemt op of de koningin naar Oman kan afreizen in verband met onrust in het olierijk.
 2. Boycotten van Libië, that’s the question.
 3. Libiërs vluchten massaal naar Tunesië
 4. Laatste campagnedag voor de provinciale verkiezingen.